GRUPA LEKTORÓW

 

   Grupa lektorów otrzymała zaszczytne powołanie do czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym, angażujemy się w sprawy Kościoła. Lektorzy - są grupą parafialną wchodzącą w skład Liturgicznej Służby Ołtarza. Posługę lektora w naszej parafii pełnią dwie grupy:

  • ministranci Słowa Bożego,
  • wierni świeccy wykonujący podczas Liturgii czytania biblijne.

    Formacja dorosłych i młodzieży pragnących czytać Pismo Święte w naszej wspólnocie obejmuje spotkania poświęcone Pismu Świętemu, księgom liturgicznym, przepisom liturgicznym oraz ćwiczeniu dykcji i wymowy. Po takim przygotowaniu oraz zdaniu egzaminu mogą przystąpić do obrzędu błogosławienia lektorów, którego dokonuje Ksiądz Proboszcz.

Kontakt z żywym Słowem Bożym umacnia wiarę oraz jest okazją do refleksji nad własnym życiem. Słowo Boże motywuje ich do działania na rzecz parafii.

    Obecnie w naszej parafii jest ośmiu lektorów - czterech ministrantów Słowa Bożego i cztery osoby świeckie.

 

 

RODO

Galeria 2018

Galeria 2016/2017

Rady parafialne

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

Grupa lektorów

Koła żywego różańca

Schola parafialna

Ministranci

Grupy parafialne

Parafia pw. św. Antoniego w Trąbinie

 

Trąbin 4

87-522 Ostrowite Rypińskie

tel. 54 280 13 84

 

Numer konta bankowego

20 1020 5024 0000 1102 0194 0287

 

Kancelaria parafialna

 

czynna w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.

 

Godziny mszy św.

 

Niedziele i święta:

godz. 9.00 i 11.30

Dni powszednie:

 godz. 18.00 lub wg ogłoszenia

Regulaminy

Akcja Katolicka

Ks. Jarosław Wiśniewski

Mateusz.pl

Diecezja Płocka

Przydatne linki